Structure

Structure

Stephane Buyle
Administrateur Délégué – Ventes & Achats
stephane@buvasport.com

Jan Vanneste
Administrateur Délégué– Finance, Administration & Logistique
jan@buvasport.com
logistics@buvasport.com

Amaury Deffontaine
Responsable Produits et Ventes

amaury@buvasport.com

Catherine De Bondt
+32(0)9 386 87 44 - catherine@buvasport.com


Service après-vente
+32 (0)9 381 88 18 - service@buvasport.com

Marijke Wieme
Accountancy
+32 (0)9 386 87 44 - accountancy@buvasport.com

Marc Beirens

Entrepôt & Expéditions
+32 (0)9 386 87 44

A G E N T S - B E L U X

Guy De Waele
Golf Hardware + Golf Apparel + Basketball
+32 (0)475 38 93 87 -
guy.de.waele@skynet.be

Hélène Bouckaert
Chervo
+32 (0)479 76 70 94 -
helene.bouckaert@gmail.com

A G E N T S P A Y S - B A S

Bas Segeren
Golf Hardware + Cross Apparel + G/Fore
+31 (0)6 11 92 92 09 –
bas@segeren-agenturen.nl

Frank van Dijk
Basketball – The Netherlands
+31 (0)6 51 16 32 80 -
info@dutchmountaingroup.nl

A G E N T S - F R A N C E : Golf hardware & Apparel

Fabien Cortana – West, South-West, Paris

+33 (0)6 24 54 21 80 - tendancesport@wanadoo.fr

Xavier Morisson - East, South-East

+33 (0)6 89 32 60 79 - morisson.xavier@orange.fr

Terug naar boven